Din ve Ahlak Seminerleri

Amacımız

Dini ve ahlaki bilgilerin ailede sağlam verilmesiyle birlikte, çocuğun ileride bu alanda alacağı eğitimin temelini oluşturmak. 

Hedefimiz

İnaçlı, karakterli, ahlaklı ve içinde bulunduğu toplumda örnek olacak bireyler yetiştirmek.

Seminer Konuları

Okul Öncesi ve Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönemi

• Din Eğitimi - Çocuğun Kişilik Gelişimi

• Din Eğitiminde Zamanlama ve Önemi

• İtikadi Konular (Allah’a İman)

• Peygamber Efendimizi Çocuklara Nasıl Tanıtmalı ve Sevdirmeliyiz

• İbadet - İbadet Anlayışı, Prensipleri, İbadet-Sünnet İlişkisi

• Ahlak Eğitimi/Tanımı ve Gelişim Dönemlerine Göre Ahlak Eğitimi

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Ailelerin Y apacakları

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Çocuğun Kişiliğine Yönelik

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Çocuğun Eğitimine Yönelik

• Çocuklarımıza Öğreteceğimiz Temel Ahlak İlkeleri

• Din Eğitimi –Çocuğun Kişilik Özellikleri Gelişimi

• Ergenlikte Din ve Ahlak Gelişimi  ( Din Gelişimi )

• İtikadi Konular    

• Peygamber Efendimizi Çocuklara Nasıl Tanıtmalı ve Sevdirmeliyiz

• Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet

• Ergenlikte Ahlaki Gelişim

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler – Ailelerin Yapacakları

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler – Çocuğun Kişiliğine Yönelik

• Ahlak Eğitiminde Temel İlkeler - Çocuğun Eğitimine Yönelik

• Çocuklarımıza Öğreteceğimiz Temel Ahlak İlkeler

 

 

Program Süresi:    12 hafta - 24 saat

Katılımcı Sayısı:     15-20 kişi

Eğitimcilerimiz:     Alanında uzman eğitimcilerimiz

(Seminer Günü ve Saati Katılımcıların taleplerine göre düzenlenecektir.)