Aile Danışmanlığı

Son zamanlarda temelleri sarsılan aile kurumunun güçlendirilmesi gelecek nesillerin daha sağlam temellere dayalı ailelerde yetiştirilebilmesi için, „Aile Danışmanlığı “ hizmeti ile aile içindeki iletişimin sağlamlaştırılması, ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılaşılan olumsuzlukların çözümü ve ailenin temelini sarsan etkenlere karşı aileyi korumaya yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözme çalışmaları hedeflenmektedir.

 

Aile Danışmanlığı Alanları

• Anne-Baba Çatışmaları

• Çocukların Vekaleti/Nafaka

• Anne-Baba-Çocuklar Arası Tutumlar

• Ruhsal Sorunlar  

• Disiplin Sorunları

• Mahrem Sorunlar

• Evlilik ve Sorunları

• Aile İçi Etkin İletişim ya da İletişimsizlik

• Yalnız Anne-Babaların Sorunları

• Aile İçi Sorunlar ve Çözümler

• Kadınların Çalışma Hayatındaki Sorunlarından Kaynaklanan  

• Ailevi Sorunlar

• Evlilikte İletişim

• Aile İçi Şiddet (Fiziksel ve Psikolojik)

• Evlilik Doyumluluğu ve Tutumlar

• Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Etkileri

• Boşanma Sonrası Yaşamda Destek ve Rehberlik

• Ailedeki Değişikliklerin Aileye Etkileri (Hastalık, Ölüm,)

• Bireyin Katılması, İş Kaybı, Göç, Çocuk Sahibi Olamama,vs.

• Ayrı Yaşama