Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık

İçinde bulunduğumuz çağın getirdiği zorluklarla beraber, değişen dünyada bireyin kendini tanıması , davranışlarını anlaması, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda amaçlarının belirlenmesinde destek olunması, sorunlar karşısında kendi kendine çözüm oluşturabilmesi, kişinin kendini her yönden geliştirebilmesi için, „Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık“ olarak bilgilendirme, yönlendirme ve sorun çözmeye yönelik çalışmalar hedeflenmektedir.

 

Bireysel (Psikolojik) Danışmanlık Alanları

• Anne-Baba Çatışmaları                                            

• Kadınların Çalışma Hayatındaki Sorunlarından Kaynaklanan 

• Çocukların Vekaleti/Nafaka                                  

• Ailevi Sorunlar

• Anne-Baba-Çocuklar Arası Tutumlar                 

• Evlilikte İletişim

• Ruhsal Sorunlar                                                     

• Aile İçi Şiddet (Fiziksel ve Psikolojik)

• Disiplin Sorunları                                                        

• Evlilik Doyumluluğu ve Tutumlar

• Mahrem Sorunlar

• Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Etkileri

• Evlilik ve Sorunları                                                     

• Boşanma Sonrası Yaşamda Destek ve Rehberlik

• Aile İçi Etkin İletişim ya da İletişimsizlik             

• Ailedeki Değişikliklerin Aileye Etkileri (Hastalık, Ölüm, Yeni

• Yalnız Anne-Babaların Sorunları                           

• Bireyin Katılması, İş Kaybı, Göç, Çocuk Sahibi Olamama,vs.

• Aile İçi Sorunlar ve Çözümler                                

• Bireyin Katılması, İş Kaybı, Göç, Çocuk Sahibi Olamama,vs.

• Ayrı Yaşama