Evlilik Danışmanlığı

Aileyi oluşturan ilk adımın başında gelen Evlilik Kurumunun sağlam olması    aynı zamanda temeli sağlam olan ailelerin kurulmasına sebep olacaktir.Evlilik Danışmanlığıyla evliliğe giden yolda oluşan yada oluşabilecek sorunların çözümü , eşler arasında olması gereken iletişimin  tam ve doğru şekilde anlaşılması ,evliliğin amaç ve öneminin belirlenmesi ,eş seçiminde yada iyi bir eş olma yolunda tesbit edilecek kriterlerin belirlenmesi  , eşler arasında oluşabilecek sorunlara karşı bilgilendirme yönlendirme ve sorun çözme çalışmalarıni hedeflemektedir 

 

Evlilik Danışmanlığı Alanları

 

• Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci

• Aile İçindeki Rol Dağılımı ve Sorunlar

• Evlilikte İletişim

• Evlilik Doyumluluğu ve Tutumlar

• Kadın-Erkek Psikolojisi

• Aile İçi İletişim

• Çiftlerin Evlilikten Beklentileri

• Eşler Arasındaki Uyum Problemleri

• İslam‘da Kadın-Erkek Rolleri

• Kişilik Çatışmaları